Afdelingen består af 2 juridiske konsulenter og 2 studentermedarbejdere. Juristerne varetager opgaven at understøtte og bistå ledere og bestyrelser vedr. HR på det personalejuridiske- og ansættelsesretslige område. Vi står for sagsbehandlingen i personalesager og deltager i forhandling med de faglige organisationer. Vi hjælper med fortolkning af lovgivning, overenskomster og aftaler. Vi rådgiver lige fra ansættelsens start til slut herunder ansættelsesvilkår, håndtering af medarbejdere i forhold til blandt andet sygefravær, tjenstlige samtaler, advarsler og opsigelser. Vi sparrer med bestyrelserne om arbejdsgiverrollen og underviser på bestyrelseskurser.