Pædagogisk udviklingskonsulent
Annika  Moeslund Pedersen
Telefon 3073 6234
Mobil
Email amp@fobu.dk

Annika er pædagogisk udviklingskonsulent, og hendes primære arbejdsopgaver er blandt andet:

  • Rådgivning indenfor generelt pædagogisk udviklingsarbejde i jeres dagtilbud
  • Pædagogisk arbejde med implementering af den styrkede pædagogisk læreplan, herunder fx input til at oversætte og omsætte den til pædagogisk praksis
  • Sparring/rådgivning i  forhold til børns leg, trivsel, dannelse, læring og udvikling i den pædagogiske hverdagspraksis
  • Processer i forbindelse med pædagogisk tilsyn, herunder fx et ”minitilsyn” før det egentlige tilsyn
  • Varetager workshops og afholde kurser i fobu eller ude i jeres institutioner til fx p-møder eller p-dage.
  • Pædagogisk udvikling og sparring vedr. børn med særlige behov.