Tak til alle deltagere for stort engagement ved fobus årsmøde 2016! 

Reportage fra årsmøde 2016
Læs vores reportage fra dette års årsmøde.

fobu årsmøde 2016 bød velkommen til konferencedag d. 20. maj på Hotel Nyborg Strand hvor vi satte dagen af i selskab med erhvervspsykologisk rådgiver, forfatter, debattør og foredragsholder m.m. Sebastian Nybo. Han var gennemgående tovholder på hele konferencen og kom nogle lag dybere i temaet der i år var: Nøglen til personlig og organisatorisk vækst i en tid med forandringer.

Selvejekonference 

Den 20. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand
’Nøglen til personlig og organisatorisk vækst i en tid med forandringer’

Vi lever i en tid præget af en masse forandringer – både på jobbet og i fritiden. Hvis du oplever, at det går stærkt, så er det kun lige begyndt. Forandringerne spørger ikke om lov, de kommer bare.

På institutionsområdet er der i mange kommuner krav om store strukturforandringer, og der opleves en større og større kompleksitet i det driftsmæssige, pædagogiske og organisatoriske arbejde i og omkring institutionen herunder opbygning, etablering og vedligeholdelse af stærke institutionsfællesskaber.

Så hvor­dan træner vi vores hjerne og får værktøjer, så alle disse forandringer ikke tager pusten fra os, men bliver til nye muligheder vi kan navigere i og arbejde med konstruktivt? De var spørgsmålet som vi på fobu konferencen 2016, sammen med Sebastian Nybo, arbejdede os igennem via oplæg og inddragelse af deltagerne.

Fra den moderne forskning omkring arbejdslivskvalitet ved vi, at der er to forhold, som er helt centrale for at kun­ne om­sæt­te forandringerne til brugbar udvikling. Det ene er, at vi skal kunne samarbejde på den mest optimale måde. Det andet er, at vi ef­fektivt skal være i stand til at koble fra og samle kræfter til de næste opgaver.

Sebastian Nybo gav os bud på, hvad nøglen er til personlig og organisa­to­risk vækst og forsøgte at besvare nogle af forandringsprocessernes og kompleksitetens mange spørgsmål via oplæg og inddragelse.

Se programmet for årsmødet 2016 

 

12. april 2018