fobu logo

Skal din institution være eksemplet på god pædagogisk praksis?

Temaet for det kommende fobu blad i januar 2019 er ’Læringsmiljøer’, og vi mangler eksempler på, hvordan I ude i institutionerne arbejder med gode læringsmiljøer for børnene. Ønsker din institution at vise andre medlemsinstitutioner jeres praksis, så send os endelig en mail.