Godt bestyrelsesarbejde forudsætter, at samspillet mellem leder og bestyrelsesmedlemmer fungerer. Det sker når de respektive roller, opgaver og forventninger til hinanden er klare, afstemte og respekteret. For at udvikle det gode samarbejde mellem ledere og bestyrelserne inviterer fobu til en bestyrelseskonference. Det sker den 31. oktober 2017 i Nationalmuseets smukke lokaler. Konferencen henvender sig til bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og ledere. 

Oplæg med erhvervskvinden Stine Bosse
På konferencen vil det erfarne bestyrelsesmedlem og erhvervskvinden Stine Bosse inspirere ledere og bestyrelser. Med stor erfaring inden for ledelses- og bestyrelsesposter i både professionelle og frivillige organisationer, giver Stine Bosse mulighed for at drøfte, hvordan man styrker det lokale liv i børne- og ungeinstitutionerne, og den selvejende organiseringsmodel med forældrestyrede institutioner gennem samarbejdet mellem leder og bestyrelsesmedlemmer. 

Overrækkelse af Gerdaprisen
På konferencen overrækker fobus protektor Grevinde Alexandra Gerdaprisen til en særlig person eller institution, som har gjort sig ekstraordinært bemærket inden for det pædagogiske område. Efter overrækkelsen er der mulighed for at netværke på tværs bestyrelserne i de enkelte institutioner samt med fobu.

Du har mulighed for at indstille en kandidat til Gerdaprisen indtil den 31. juli 2017. 

Tilmelding
Der er begrænsede pladser, så tilmeldingen er efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her inden 1. oktober 2017.

Konferencen sætter fokus på samspillet mellem leder og bestyrelse, og for at få størst muligt udbytte af konferencens indhold, opfordrer vi til, at både institutionens ledelse og bestyrelse deltager. 

Se programmet

 

28. juli 2017