Efter en lang periode med forandringer var det vigtigt for Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut at finde ud af, om de foretagende ændringer også var tæt på de forestillinger, som forældrene havde, eller om de i stedet skulle sigte anderledes. Derfor fik de i samarbejde med Josefine Townsend, cand.mag i pædagogik, udarbejdet en forældretilfredsundersøgelse.
Undersøgelsen tog udgangspunkt i den forældretilfredsundersøgelse, som fobu udarbejdede i 2018 men med ændringer, så den var mere målrettet institutionen og tilpasset konteksten. Undersøgelsen tog udgangspunkt i at undersøge forældrenes oplevelser af institutionen ud fra forskellige kategorier, som forældrebestyrelsen selv var med til at udstikke. Derudover indeholdte undersøgelsen også kategorier, som personalet ønskede at inddrage. Dette var vigtigt, da det var personalet, som efterfølgende skulle arbejde med at forbedre og implementere undersøgelsens resultater.

Fin svarprocent, flotte resultater og forvirring om netværk
Det kom allerede til syne af undersøgelsens svarprocent, at institutionens forældre var glade for initiativet med en forældretilfredshedsundersøgelse. Hele 71,4 % af institutionens forældre besvarede undersøgelsen, hvilket gjorde, at undersøgelsen kunne give leder og personale et tydeligt og retvisende billede af forældretilfredsheden. Og også her klarede Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut sig godt. Blandt andet var 94 % af forældrene helt eller delvist enige i den overordnede tilfredshed, og 100 % var helt eller delvist enige i, at de følte sig velkomne og blev taget seriøst.
Men der var også udover de mange flotte resultater områder, som institutionen skulle forbedre og gentænke. Blandt andet vidste undersøgelsen, at der var en stor forvirring omkring, hvad et netværk egentligt var, da 73 % af forældrene ikke vidste, hvad netværket egentligt lavede. Det var en øjenåbner for leder Pia Olsen, som efterfølgende præsenterede sit netværk for ideen om at udfærdige en grundigere beskrivelse til hjemmesiden af netværkets opgaver, meningen med et netværk osv.

En gennemarbejdet undersøgelse med gode historier
Men det var ikke kun forældrene, der var tilfredse - også leder af institutionen Pia Olsen var tilfreds med undersøgelsen: ” Vi fik alle data og resultater serveret - og udover det fik vi også forslag til, hvilke områder indenfor de enkelte spørgsmål vi kunne arbejde mere med og hvordan. En anden god ting ved denne forældretilfredshedsundersøgelse var den gode historie til sidst. Herigennem fik vi nogle vigtige elementer, som dataene ikke kunne give, og samtidig fik personalet en anerkendelse for deres arbejde”.
Den gode historie er blandt andet en af de ting, som der lægges vægt på i Josefine Townsends forældretilfredshedsundersøgelse. Elementet giver forældrene mulighed for med en historie at beskrive, hvad de synes, personalet og institutionen gør godt. Der kom mange gode historie frem i Børneinstitutionen ved Statens Serum Instituts undersøgelse, hvoraf en af dem lød således: ”Da vores barn havde holdt fem ugers ferie og kom tilbage, blev hun mødt af pædagoger og børnevenner, der glade kaldte hendes navn, gav kram og fortalte, at hun havde været savnet. Pædagogerne tog sig tid til at tale med hende, om de mange nye oplevelser væk fra institutionen. Hun voksede en meter og følte sig tydeligt værdsat og værdifuld for fællesskabet. Og det gjorde hende kun gladere for at være tilbage”.
Den gode historie er et vigtigt men dog ikke ofte brugt element i forældretilfredsundersøgelser, da den er med til at begrunde og nuancere de data og resultater, som kommer ud af undersøgelsen. Derudover har historierne også en positiv indvirken på personalets motivation og lyst til arbejdet i daginstitutionen: ”Med den gode historie kom der mere historie med og lidt flere nuancer. Igennem dem fik man en anden oplevelse af tilfredsheden, og lige præcis de historier, som forældrene valgte at beskrive, sagde jo meget om, hvad for dem betyder noget. Og derudover er det en kæmpe anerkendelse af personalets arbejde, som de fortjener og blev utrolig glade for”, fortalte Pia Olsen.

2. april 2019