I budgettet 2019 har Københavns Kommune varslet besparelser på daginstitutionsområdet. Disse besparelser udmønter sig blandt andet i store effektiviseringer på rengøring og energi hos mange institutioner. Fobu har i denne forbindelse udarbejdet en komplet gennemgang af alle vores selvejende københavner-institutioner og dannet os et komplet overblik over den samlede reducering af budgetterne.

Gennemgangen viser, at vores 57 selvejende københavner-institutioner tilsammen er blevet beskåret med ca. 25% på rengøringen og over 9% på energien. Det er dog ikke alle institutioner, der er blevet beskåret lige meget vedrørende energi og rengøringsposten. Enkelte har endda fået tilskrevet midler, men dog er beløbet ikke i nærheden af det, som andre institutioner er blevet beskåret, hvorfor man ser en markant tilbagegang generelt. 

Derfor kommer vi fra fobus side til at bede om et møde med kommunen omhandlede reduceringerne, og ligeledes gennemgår vi efterfølgende om et tilsvarende billede gør sig gældende i andre kommuner. Dette vil også være et emne på dialogmødet hos fobu med politikerne, som vi anbefaler, at I tilmelder jer til (se den anden nyhed om dette i nyhedsbrevet).

 

5. februar 2019