I november måned 2018 vedtog Folketinget den såkaldte ghettoplan.

Regeringens mål med planen er at undgå parallelsamfund, hvilket giver mulighed for en større styring af, hvem der kan bo i udsatte boligområder. Planen medfører blandt andet en ændring af dagtilbudsloven med henblik på at påvirke fordelingen af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner.

I Svendborg – hvor der er 4 fobu-institutioner – er 2 af de 4 institutioner beliggende i det, som regeringen kalder et udsat boligområde. Begge institutioner er velfungerende med fokus på deres beliggenhed, men har ikke udtalte udfordringer med parallelsamfund. Institutionerne omfattes af ændringerne i dagtilbudsloven alene på grund af deres beliggenhed. Det gør blandt andet, at kommunen i forbindelse med pladsanvisningen skal tilbyde ikke blot 1, men 2 pladstilbud til børnene. Vi frygter, at reglen vil betyde et fravalg af pladsen i institutionen beliggende i det udsatte boligområde, hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at institutionerne må lukke.

Hverken vi i fobu eller Svendborg Kommune vurderer, at bestemmelsen er hensigtsmæssig, eller i vores tilfælde løser den problemstilling, som regeringen vil løse. Vi har derfor arbejdet sammen med kommunen om en dispensationsansøgning i forhold til de nye regler til Børne- og Socialministeriet. Om samarbejdet med kommunen fortæller jurist Peter Jonas Hastrup Holst fra fobu, at: ”Vi har sammen med vores institutioner og Svendborg kommune haft samme interesse i sagen, og der har fra starten været tæt dialog om løsningsmuligheder, hvor både institutionerne og Svendborg kommune har taget stort ansvar”.

Vi har bl.a. i dispensationsansøgningen – hvor både Byparkens Vuggestue og Børnegården Byparken har gjort et rigtigt stort arbejde – fremhævet den pædagogiske kvalitet, der med afsæt i forskningsbaserede data tager udgangspunkt i de konkrete styrker og udfordringer i det enkelte dagtilbud med inddragelse af medarbejdere og forældre.

Vi fortæller mere, når der er nyt fra ministeriet.

22. februar 2019