Sommerhilsen 

Sommerferien nærmer sig nu for alvor, og derfor vil vi i dette sidste nyhedsbrev inden sommerferien benytte lejligheden til at ønske jer alle en god og forhåbentligt solrig sommerferie. Vi fortsætter med fuld kraft, når alle er tilbage efter sommerferien, og i mellemtiden vil der i hele ferieperioden være medarbejdere på arbejde, så I kan få den hjælp og rådgivning, som I har brug for. 

Vi ønsker jer alle en god sommer. 


Nu også nyhedsbrev til bestyrelserne 

Fobu vil fremover gerne kunne yde den service også at sende nyhedsbrevet ud til institutionernes bestyrelsesformænd, så de ligeledes kan følge med i, hvad der foregår i fobu. 
For at kunne gøre dette til de rette personer, vil vi gerne bede de ledere, som ikke allerede har udfyldt den vedhæftede bestyrelsesoversigt om at gøre dette og returnere den snarest til info@fobu.dk.
Alle bestyrelsesformænd når dog først at modtage nyhedsbrevet efter sommerferien. 


Den nye socialdemokratiske regering 

Efter tyve dages forhandlinger kunne Mette Frederiksen (S) tirsdag aften bekendtgøre, at der nu var flertal for, at hun kan blive statsminister og danne en ren Socialdemokratisk regering. I stedet for et egentligt regeringsgrundlag er Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten blevet enige om en "politisk forståelse". Overskriften for aftalen i rød blok er: "Retfærdig retning for Danmark", og et af målene i aftalen er, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i.

I aftalen fremlægges følgende børneplan og med denne målet om at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025. Denne sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse og indeholder, at der:

  • Indføres lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.
  • Sikres uddannelse af mere pædagogisk personale.
  • Som følge af, at der indføres minimumsnormeringer, ansættes mere pædagogisk personale udover den forøgelse, der følger af det demografiske træk.

Fobu vil snarest muligt tage kontakt til den nye minister for børneområdet og vil som høringspart i forbindelse med lovforslag aktivt arbejde for, at regeringen hurtigst muligt implementerer de politiske målsætninger: "Vi kan jo ikke være andet end tilfredse med, at der er så stort fokus på børn i den nye aftale: “10 mål en ny regering skal arbejde for”. Indtil videre er det dog kun mål, og det bliver interessant at se, hvordan de i praksis bliver udmøntet," fortæller Henrik Vagner, direktør for fobu.


Bestyrelseskonferencer 2019 

For at give inspiration til samarbejdet mellem ledere og bestyrelser afholder fobu hvert år en bestyrelseskonference. Konferencen er et tilbud til bestyrelser og ledere om at få en særlig oplevelse sammen. Arrangementet skal være præget af faglighed samt af tid og mulighed for samvær mellem bestyrelserne og lederne under andre former og rammer end vanligt. Dette for at imødekomme og understøtte en god trivsel i ledelsen, udvikling af bestyrelserne samt anerkendelse af bestyrelsernes frivillige arbejde. Konferencen henvender sig både til bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og ledere. 

Som noget nyt har fobu valgt i år at afholde to bestyrelseskonferencer - en i øst og en i vest. Bestyrelseskonferencen i øst finder i sted i København den 30. oktober 2019, og bestyrelseskonferencen i vest bliver afholdt i Århus den 7. november 2019. Efter sommerferien vender vi tilbage med nærmere informationer omkring lokationer, tilmelding, program mm. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen og giv jeres bestyrelser besked, så I har mulighed for at få en god aften sammen med lækker mad og spændende oplæg.


Indstilling til Gerdaprisen 

Hvert andet år uddeler fobu Gerdaprisen til en særlig person eller institution, der har gjort noget ekstraordinært på børneområdet. Formålet med prisen er at fremme nytænkning og engagement inden for daginstitutions- og socialpædagogikken og tage medansvar for børns levevilkår.
 
Indstil en kandidat
For at kreditere og hylde den gode indsats har fobu brug for dig. Du har nemlig mulighed for at indstille en kandidat, som enten har haft en særlig betydning for jeres institution, eller en som har gjort noget ekstraordinært inden for børneområdet. Vedkommende har måske gået foran på det pædagogiske arbejdsfelt, udvist mod/særligt initiativ og/eller udviklet nye metoder, som styrker børns livsvilkår. Arbejdet skal være kendt i offentligheden og række ud­ over egen institution.
Prisen er på 25.000 kr. og er sponsorfinansieret.
 
Kender du personer eller institutioner, du gerne vil indstille til prisen?
Så skal du blot udfylde skemaet og sende dit forslag med begrundelse til: info@fobu.dk senest den 30. august 2019.
 
Læs mere om Gerdaprisen, Gerda Tillisch, Gerdaprisudvalget og de tidligere modtagere her. 

 

Kommende kurser for 2. halvår af 2019  

Vi er i fobu lige nu i fuld gang med at planlægge kurserne for 2. halvår af 2019, som alle vil ligge i fobu akademi på vores hjemmeside, når I kommer tilbage fra sommerferien. Men vi kan allerede nu løfte sløret for, at det bliver et halvår med nye spændende kurser og med mere fokus på vest, hvor der i Århus vil blive afholdt en større række kurser/oplæg. 

Allerede nu er førstehjælpskurserne for 2. halvår af 2019 lagt op på hjemmesiden, og i løbet af de næste to uger vil I kunne se det fulde kursusprogram og begynde at tilmelde jer kurserne. Disse vil blandt andet bestå af kurser om forældreinddragelse ved Kirsten Birk Lassen, Potentialehusets kurser om Kommunikationsstile og den svære forældresamtale, informationsmøder om den nye ferielov og mange flere.


Nye lokaler i fobu 

Henover foråret har der været en ombygning i gang af det tidligere Kreative Værksted i fobu, som lå i lokalerne bag det store mødelokale/kursuslokale. Projektet er nu ved vejs ende, og det har resulteret i to nye mødelokaler og et åbent møderum med sofaer.

De nye lokaler er tiltænkt til møder, prognosemøde mm., men derudover vil de også kunne udlånes til vores medlemmer, hvis I har brug for pladsen eller andre rammer til fx personaledage, strategidage, møder mm. Hvis I vil benytte jer af lokalerne, skal I kontakte os på telefon: 33248100 eller mail: info@fobu.dk

Vi glæder os til at dele vores nye og fine lokaler med jer.   


Fobu på Folkemødet 2019 

Fobu deltog igen i år på Folkemødet, men som noget nyt stod vi sammen med flere andre medlemmer for et selvejetelt i samarbejde med Selveje Danmark. I teltet var der fokus på velfærd, på værdier og ikke mindst på børnene som mål for vores velfærdstilbud. Sammen med Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) og Gentofte Børnevenner afholdt fobu om fredagen en paneldebat om ”Nye veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud”, hvor fobus direktør Henrik Vagner var moderator. 

Udover at være en del af Selvejeteltet deltog vi i en række faglige arrangementer, hvor børns trivsel, tidlig indsats, hvem har ansvaret for børnene og børns digitale liv bl.a. blev debatteret. Det var positivt at erfare ud fra antallet af ar­rangementer om dag- og fritidstilbud, at børneområdet for alvor er kommet på den politiske dagsorden. Derudover fik vi igennem de faglige arrangementer også kontakt til nogle af de oplægsholdere, som vil være at finde i fobu akademiet for 2. halvår af 2019.   


Bog-fest i Kringlebakken

Torsdag den 20. juni 2019 afholdt Integrationshuset Kringlebakken bogfest på LitteraturHaus. Her fejrede de udgivelsen af bogen: "JOY, RANYA, SANA, SHADMAN, MARIAM - Fem kvinders fortællinger", som giver et indblik i kvindernes liv før og efter immigrationen til Danmark. Det er erindringer fra en barndom i krig, oplevelsen af tab og ensomhed ved ikke at høre til nogen steder samt oplevelserne med at komme til et helt nyt land. Men værket rummer også alle drømmene, håbet og transformationen, som opstår i mødet med det nye. 
Bogen er skrevet af de fem kvinder i samarbejde med Signe Lupnov, Fanni Baudo og Integrationshuset Kringlebakken. 

Fobu deltog til fejringen af udgivelsen og købte her et eksemplar af bogen, som alle kan låne og læse. Den ligger i vores bogreol på Enghavevej 31, 1674 København V. 


Vi skal investere i børnene!

I samarbejde med Tænketanken DEA og andre partnere på børneområdet har fobu været medforfatter på dette debatindlæg i Altinget om behovet for en ambitiøs børnepolitik. Og indlægget er jo desværre blevet endnu mere aktuelt på grund af den seneste tids debat om kvalitet (og nogle gange mangel på samme) i dagtilbuddene.

I kan læse debatindlægget her


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

27. juni 2019